Saturday, December 25, 2010

Perihal Bahasa


BAHASA ialah penyatuan sistem lambang-lambang bunyi yang digunakan sebagai wahana perhubungan untuk menyatakan fikiran, perasaan dan tujuan dalam lingkungan kelompok manusia. Daripada perkataan bahasa dapat diterbitkan beberapa banyak ungkapan tertentu. Ungkapan-ungkapan ini mengandungi pengertian khusus bagi menyatakan sesuatu pula.
Dalam masyarakat Melayu, jika kita berbudi bahasa, sopan dan tahu akan adat resam dikatakan kita berbahasa, yakni tahu menggunakan bahasa yang sesuai pada tempat, suasana, dan konteks. Kita seharusnya tahu memilih bentuk bahasa yang padan apabila berbicara dengan seseorang. Jika berkomunikasi dengan anggota golongan raja, sultan atau kerabat utama raja, walhal kita sebagai pembicara orang biasa, sudah tentu bentuk bahasa dalam yang kita gunakan. Bahasa dalam ialah bahasa halus yang digunakan di istana. Kata-kata seperti patik (saya), tuanku (awak), junjung kasih (terima kasih), santap (makan), gering (sakit), mencemar duli (berangkat), dan sebagainya digunakan sebagai wahana bicara.
Sebaliknya, apabila kita bercakap dengan orang biasa tetapi dewasa, matang usianya, atau terhormat kerana pangkat kedudukan serta tinggi tahap sosialnya, sudah tentu kita akan memilih penggunaan bahasa halus. Kata-kata dalam bahasa halus lembut tidak dirasakan kasar atau yang boleh menyentuh perasaan. Dengan bahasa ini, misalnya, kita mengelakkan penggunaan kata ganti nama aku dan engkau bagi menurujuk diri sendiri dan orang yang dilawan bercakap. Kita sudah tentu menggunakan saya, tuan, Tan Sri, dan seumpamanya. Kita juga berasa janggal menggunakan perkataan mati untuk manusia, tetapi menggantikannya dengan perkataan mangkat (raja), meninggal dunia, atau dengan kiasan sudah pergi atau sudah tiada lagi (orang biasa). Demikianlah betapa perlunya kebijaksanaan kita memilih perkataan yang amat serasi.
Bercakap dengan orang yang dihormati ini tidak molek, kiranya, kita menggunakan bahasa harian sepenuhnya, kerana bentuk bahasa basahan ini mengandungi perkataan dan ayat yang tidak mematuhi rumus tatabahasa baku. Lenggok bahasanya ringkas serta mudah. Ada perkataan tanpa imbuhan, tanpa gandaan, ayat tergantung tanpa subjek, predikat yang tidak sempurna, serta direncahi dengan bahasa daerah/bahasa dialek, yang hanya sesuai digunakan apabila bercakap dengan anggota keluarga atau rakan dalam suasana tidak rasmi. Penggunaan bentuk bahasa basahan ini dapat mewujudkan komunikasi natural, dan hubungan yang intim. Tetapi, apabila bercakap dengan rakan sejawatan atau sejabatan, kita merojakkan bahasa kita (bahasa rojak). Pada suatu ketika kita menggunakan perkataan bahasa Melayu dan seketika yang lain kita menggunakan perkataan bahasa Inggeris/bahasa Arab tanpa menghitung keluhuran tatabahasa.
Akan ada perbezaan pula bahasa yang kita gunakan apabila lawan bicara kita daripada kalangan bangsa asing (orang Cina, India atau Benggali). Atas dasar untuk tujuan pemahaman maksud yang mudah lagi pantas, kesenangan dan kelancaran komunikasi, maka bahasa pasar menjadi wahana. Apabila bahasa kacukan (bahasa pasar) menjadi bahasa perantaraan, sudah pasti bahasanya menyimpang jauh daripada bentuk bahasa baku kerana yang diutamakan ialah pemahaman inti pati bicara dan kelancaran berbahasa.
Bagi kalangan penutur yang rendah martabat sosialnya, bentuk bahasa slanga, yakni salah satu bentuk bahasa terhad menjadi bahasa bicara. Bahasa slanga yang mendapat perhatian sedikit pada masa lampau ialah slanga kutu, yakni bentuk slanga bagi kalangan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotik. Bahasa ini mengandungi perkataan-perkataan baharu atau perkataan biasa dengan pengertian tertentu. Langgam bahasanya banyak dipengaruhi oleh perkataan atau struktur bahasa asing, khususnya bahasa pasar. Antara bentuk bahasa slanga ini:
“Itu lu punya pasal. Lu tangkap kawin ke, cintan-cintun ke itu lu punya hal.
Gua tak peduli. Lu nak bikin apa sama gua? Lu mahu sekeh kepala gua? Pigila.”
Lain pula halnya ketika kita berada dalam suasana atau keadaan yang tidak terkawal oleh emosi. Ketika itu, perasaan masa bercakap menjadi penentu bentuk bahasa yang kita pilih. Ghalibnya, dalam keadaan marah, kita hilang pertimbangan dalam berbahasa. Kita menjadi orang yang kurang bahasa atau tak tahu bahasa lalu kita menggunakan bahasa kasar, bahasa yang dianggap tidak sopan atau tidak manis dituturkan. Kekadang, apabila rasa amarah memuncak, kita menggunakan bahasa kesat, bahasa yang lebih rendah tarafnya daripada bahasa kasar. Bentuk bahasa ini mengandungi kata maki hamun yang boleh menyakitkan hati orang lain. Natijahnya, kita akan dianggap orang yang tidak berbahasa lantaran berbicara tanpa budi bahasa. Anggapan ini cocok untuk orang yang seperti itu, kerana bahasa menunjukkan bangsa, dan bahasa jiwa bangsa pembicara.
Bagi orang ilmuan, mereka terdidik untuk menggunakan bahasa baku, iaitu bahasa yang teratur dan mantap dalam pelbagai aspek seperti sebutan, ejaan, dan tatabahasa. Oleh sebab bahasa ini dikatakan bahasa ilmu, maka bentuk bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan (pengajaran), perbincangan, forum dan sebagainya. Jalan bahasa golongan cendekiawan ini cukup mantap dan berkesan.
Dalam penulisan atau persuratan pelbagai bidang, selain menggunakan laras bahasa menurut lapangannya, pastilah bahasa ilmu yang teratur lagi baik itu digunakan, hingga ada yang menganggap bahasa itu sebagai bahasa kitab. Bahasa persuratan mereka ini bertenaga kerana langgam bahasa yang digunakan indah, tepat dan berkesan. Dalam karya kreatif, bahasa karyawan ini dirampaikan pula dengan bahasa kiasan, peribahasa, bahasa puisi sebagai rencah bahasa persuratan tinggi yang dapat menimbulkkan kesan segar perisa bahasa.
Demikianlah betapa banyak dan luas ungkapan yang bersabit dengan perkataan bahasa dalam bahasa Melayu. Jelaslah bahawa, bahasa dapat menunjukkan hati budi penuturnya, kerana bahasa ceminan hati budi manusia.

Wednesday, December 22, 2010

Leca dan Lecah

Leca dan lecah ialah perkataan bahasa Melayu. Tahukah anda akan maksud perkataan-perkataan tersebut?

Leca (sebut l?ca ) kerana huruf vokal e dalam perkataan leca itu ialah vokal e pepet. Leca bermaksud rantai leher yang diperbuat daripada manik. Makna lain bagi kata ini ialah tilam atau mesai. Penggunaan dalam ayat, misalnya:

1. Bayi itu tidur di atas leca.

2. Mesai ialah leca, bukan misai.

Jika perkataan leca diakhiri huruf konsonan h, maka terbitlah perkataan lecah. Lecah bermaksud becak, yakni keadaan tanah yang berlumpur atau berselut. Selain disebut becak, becek ialah perkataan yang bersinonim dengannya.

Jika kita memandu kenderaan merempuh lecah ini, maka sudah tentu kenderaan kita, setidak-tidaknya rodanya kotor. Kaki yang terpijak lumpur kotor berselut. Kotor dilambangkan sebagai sesuatu makna yang buruk. Orang yang mendapat nama yang buruk (aib) dikatakan kena lecah. Betapa buruknya sifat lecah itu dijadikan kiasan kepada manusia melalui peribahasa lecah di kaki yang bermaksud perihal orang lelaki yang berkahwin tanpa tanggungjawab melainkan sebagai orang menumpang sahaja.

Dalam makanan pula, sekiranya gulai yang dimasak itu tidak perisa kerana tawar , maka makanan itu dikatakan lecah. Makanan yang lecah harus dibubuhi secubit garam agar terasa perisanya.

Perkataan lecak (vokal e pepet) bermaksud lecup. Perkataan lecup bersinonim pula dengan maksud sesuatu yang mencecah sampai ke bawah, seperti kaki kain atau kaki celana yang terlabuh hingga menyapu tanah. Perkataan lecak, apabila digandakan menerbitkan kata ganda penuh lecak-lecuk. Lecak-lecuk menggambarkan tiruan bunyi seperti bunyi orang berjalan dalam lumpur .

Sebaliknya, apabila kita membunyikan huruf vokal e dalam perkataan lecak dengan bunyi e taling, maka terbit pula bunyi lecak [lécak]. Lecak menunjukkan keadaan tanah yang lembik dan berair. Keadaan tanah begini dinamakan becak atau becek. Jelaslah maksud lecak dan lecah sama sahaja, kerana kedua-dua perkataan ini menggambarkan keadaan tanah yang berlumpur. Oleh itu, anda boleh sahaja membina ayat:

1. Ibu melarang kita bermain dalam lecah.

2. Halaman rumahnya lecak kerana hujan turun dengan lebat.

Tahukah anda bahawa perkataan begar juga diucapkan dalam dua variasi bunyi. Kedua-dua bunyi yang berbeza ini ditentukan oleh kehadiran huruf vokal e pepet dan e taling dalam perkataan itu. Jika perkataan begar diucapkan begar (huruf e pepet), maka maksudnya keras. Ubi, keledak yang tidak empuk apabila direbus dikatakan begar. Selain makna keras, begar juga bermaksud tegar hati atau tidak dapat diubah lagi.

Begar (e taling) mendukung maksud bergerak berkeliling atau berlegar seperti kapal terbang yang hendak mendarat. Sudah jelas kepada kita perbezaan kedua-dua makna perkataan begar. Oleh itu, jika kita ingin menggambarkan peri degilnya atau keras hati seseorang itu, perkataan begar ( e pepet) merupakan pilihan yang tepat, bukannya begar (e taling).

Demikian huraian tentang beberapa perkataan yang berbeza sebutannya oleh kehadiran e pepet dan e taling. Kehadiran kedua-dua e ini pula menerbitkan, bukan sahaja bunyi yang berbeza, malah maksudnya juga berbeza. Oleh itu, berhati-hatilah menyebut perkataan-perkataan itu menurut makna yang hendak diungkapkan. Dengan cara inilah anda dapat berbahasa dengan betul.

Utusan Malaysia Online