Friday, April 15, 2011

dari atau daripada

Membezakan kata sendi nama "dari" dan "daripada".

1. Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukan arah, tempat, dan masa. ( ATM)
contoh:

A-Arah - ayat contoh, Angin kencang bertiup dari arah selatan.
T-Tempat- ayat contoh, Bola itu ditendang dari penjuru padang.
M- Masa-ayat contoh, Perkara itu telah diketahui dari waktu subuh lagi.

2. Kata sendi nama daripada hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan perkara berikut: Keanggotaan, Abstrak, Benda, Orang, dan Sumber. (KABOS)
contoh:

K- Keanggotaan- ayat contoh,Amy merupakan salah seorang daripada anggota kumpulan Search.
A- Abstrak- ayat contoh, Ali mendapat hasil daripada ketekunannya.
B- Bandingan- ayat contoh,Ali lebih tinggi daripada Ahmad.
O- Orang- ayat contoh,Ali menerima sepucuk surat daripada ibunya.
S- Sumber- ayat contoh, Benang berasal daripada kapasNo comments:

Post a Comment