Saturday, October 8, 2011

Tanggungjawab orang Melayu

Yang kurik itu kundi,
   Yang merah itu saga;
Yang baik itu budi,
   Yang indah itu bahasa.

Orang Melayu ialah penutur asli bahasa Melayu.
Sebagai penutur asli, orang Melayu dianggap pakar bahasa Melayu.
sebagai pakar, orang Melayu dikehendaki menguasai 3T yang berikut:

-Tahu apabila berlaku kesalahan bahasa.
-Tahu menerangkan mengapa salah.
-Tahu membetulkan kesalahan tersebut.

sumber-Prof. Emeritus Datuk Dr.Nik Safiah Karim

No comments:

Post a Comment