Wednesday, November 30, 2011

Surah al-Sajdah

Surah Al-Sajdah diketegorikan di dalam surah-surah al-Makkiyah dan merupakan surah yang ke-32 di dalam al-Quran serta mengandungi 30 ayat.

Dinamakan  surah al-Sajdah kerana terdapat keterangan ayat-ayat perihal orang-oarang yang beriman , apabila mendengar ajaran kitab Allah lalu melakukan sujud sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t.

Surah al -Sajdah merupakan antara beberapa surah-surah di dalam al-Quran yang mengandungi kalimah sajdaah yang disunatkan melakukan sujud Tilawah bagi seseorang yang sedang membacanya,sama ada ketika bersolat atau tidak.


Daripada Abu Hurairah r.a., beliau berkata: "Nabi s.a.w. membaca pada Solat Fajar (Subuh) pada hari Jumaat"Alif Laam Mim, Tanzil"-al-Sajdah dan "Hal ata 'alal Insaan"- Insaan." (Riwayat al-Bukhari)


No comments:

Post a Comment