Saturday, August 28, 2010

MEMBACA JAMBATAN ILMU

KARANGAN BERPANDU
Bahagian A
( 30 Markah)
Masa dicadangkan : 45 minit


Gambar di bawah menunjukkan cara masyarakat menimba ilmu. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah yang diperolehi daripada tabiat suka membaca. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.Rangka yang dicadangkan:

Pengenalan
-Budaya membaca harus diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Isi penting
-menyahut cabaran untuk menambahkan pengetahuan tentang perkembangan terkini-tidak tertinggal dalam arus pemodenan.
-meningkatkan kemahiran bahasa-pelbagai jenis bahasa utama di peringkat antarabangsa.
-pengisian masa lapang dengan berfaedah-mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala yang kurang sihat.

Penutup
-masyarakat harus memupuk amalan gemar membaca-mencapai wawasan selaras dengan impian untuk melahirkan masyarakat berilmu.


No comments:

Post a Comment