Sunday, August 1, 2010

Hukuman D-M


Hukuman D-M ialah peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan (diringkaskan sebagai D) dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan (diringkaskan sebagai M). Istilah Hukum D-M diperkenalkan oleh Prof. St. Takdir Alisjahbana dalam bukunya, Tatabahasa Baru Melayu Indonesia.


[sunting]Kesalahan yang biasa berlaku

Kesalahan yang biasa berlaku, khususnya di kalangan orang yang bersikap keinggerisan, disebabkan oleh kekeliruan antara susunan kata nama majmuk bahasa Melayu dengan kata nama majmuk bahasa Inggeris. Sebilangan kesalahan yang sering berlaku adalah seperti berikut:

KesalahanPadanan bahasa InggerisPembetulan
dalam lain perkataanin other wordsdengan kata-kata lain
lain-lain perkaraother mattersperkara-perkara lain
Minah RestoranMinah RestaurantRestoran Minah
Dunlop tayarDunlop tyretayar Dunlop
goreng pisangfried bananapisang goreng
cili soschilli saucesos cili

1 comment: