Friday, August 27, 2010

Sambalewa


Sambalewa = menyambalewa

tidak bersungguh dalam melakukan sesuatu, sambil-sambilan, sambil lewa;
menyambalewakan- melakukan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh.

Contoh:
Sikap sambalewa pelajar menyebabkan kegagalan mereka dalam menguasai bahasa Melayu.


No comments:

Post a Comment